Saturday, March 21, 2009

pig latin bebeh!


i think i'll write my post in pig latin :)

kayoa osa odayta okewa pua taa 9 ia hinkta. osa entwa traightsa ota heta itchenka, ndaa ummyma oughtba peaa haa, hoa aahya, otira oklatca ithwa aisinsra uta :) osa fteraa reakfastba, ainma amega enganda hmadaa ejapka, hitsa! nda iada enangma, amca ialsa ehwa, ctuallyaa iada ainma iputa haa, iada unega egazordma esarba, kuaa unega egazord ecikka, aaahga, pexa, extna imeta bgaa alahkanka hmada ahahaa

osa epasla ina deaa uitionta mba, umpahsa alasma akna ergipa, amnda tia ! pexa, nakxa eneka arahma unyepa asalpa, egipa eja ala. ndaa eahya, onighta daaa olaba, hoa eahya ebehba uahahahama, ahda , otga ota oga, antina ambatl akla angka,


byebye, and kalau faham, reply la anywhere :) x phm, xpe hahahaha

8 comments:

Shahira Zainul said...

Apa kau merepek ni hisan , tlg translate :)

Ahmad Hisan said...

haha pg blog cuak :)

Mohd Salahuddin Saufry Bin Hamzah said...

dude latin mass ke? astagha. mengucap la XD

Ahmad Hisan said...

not latin mass idiot

Suhail's said...

aku dapatt!! hoyeahh haha xD

MELwahiddin said...

haha. ai hmpa gtsa gtsa! ai ikela tia!

Ayie said...

kuaa apatda ceba =)

Ahmad Hisan said...

haha lmuia igpa atinla ahda engembangma :D