Wednesday, March 25, 2009

i am sooooo happy!

alhamdulillah, aku dah dapat balik xbox aku!!! so probably u won't be seeing me anytime soon bahahahahahahha

4 comments:

Shahira Zainul said...

Hisan , PMR la , HAHA

Ahmad Hisan said...

haha dah rosak balik. td baru je nak main, kapoot, "-_- jaaam je

Shahira Zainul said...

HAHA , aku dh mandrem tknk bg kau main ;p

Ahmad Hisan said...

dengki "-_-